Glacier Bay

Glacier Bay National Park

Glacier Bay National Park ligt in het zuidoostelijke deel van Alaska. Het park heeft 16 actieve getijdengletsjers, met ijsformaties gevulde baaien, mooie bossen en veel wilde dieren. Er zijn robben, berggeiten, beren en meer dan 150 verschillende vogelsoorten. Verder is een belangrijk onderdeel van het park de bultrugwalvis die hier in de zomer komt foerageren in het planktonrijke water. De bultrugwalvis kan een lengte van meer dan 15 meter bereiken met een gewicht van meer dan 45 ton.

In 1980 werd Glacier Bay National Park een feit. Daarvoor was het een nationaal monument waarvan de grenzen al in 1925 waren vastgesteld. Er lopen geen wegen door het park waardoor het alleen met een schip of vliegtuig toegankelijk is.

In 1794 voer kapitein George Vancouver door de Icy Strait, waar het wemelde van de ijsschotsen. Glacier Bay was toen nog niet meer dan een insnijding in de kustlijn. Op het diepste punt van deze inkerving verrees een gigantische muur van ijs, de in zee uitmondende tong van een immense gletsjer die het brede, diepe bassin van de huidige Glacier Bay volledig in beslag nam.

Het ijs van de gletsjer strekte zich uit over een afstand van meer dan 160 km in noordelijke richting. Op veel plaatsen was de ijslaag meer dan 1200 m diep.

In 1879 ontdekte onderzoeker John Muir, toen hij per kano een tocht maakte, dat de ijstong zich over een afstand van 48 km had teruggetrokken en dat daar een uitgestrekt naaldwoud van sparren en dennen begon te groeien. Eb en vloed hadden vrij spel gekregen in de baai en zorgden in de diepe fjorden voor de getijdenbeweging.

Ook na 1879 bleven de gletsjers terrein prijsgeven. Nergens ter wereld hebben gletsjers zich in zo'n hoog tempo teruggetrokken. Dit fenomeen trok de aandacht van onderzoekers waardoor er inmiddels nogal wat bekend is over ijsrecessie.

Heden ten dage trekt het ijs zich nog steeds terug. De Muir Glacier trok zich over een periode van zeven jaar 8 km terug. De gletsjers die men momenteel nog in het park vindt zijn restanten van een opmars van het ijsveld die ongeveer vierduizend jaar geleden is begonnen.

In het water van de Glacier Bay wemelt het van de ijsbergen. In combinatie met de gletsjers, diepe smalle fjorden, met sneeuw bedekte bergen en dichte naaldwouden is Glacier Bay een uniek en prachtig wildernisgebied.