Calamiteitenfonds

Uw zekerheden

In de 25 jaar van ons bestaan hebben we ondertussen een reputatie opgebouwd als meest gespecialiseerde reisorganisatie op de bestemmingen in de Pacific. We weten dus als geen ander waar rekening mee gehouden moet worden voor een geslaagde reis.

Een reis naar de Pacific is voor iedereen bijzonder, het is immers vanwege de grote afstanden een reis die u niet elk jaar zult maken. Alle reizen naar de andere kant van de wereld dienen gedegen voorbereid te worden, het is als zo vaak - de zwakste schakel in uw reisschema bepaalt de kwaliteit van het geheel.

Om ook onvoorziene omstandigheden goed te kunnen opvangen, werken we samen met de beste agenten ter plaatse. Prijsvoordeel halen wij louter door grote volumes te boeken (we zijn marktleider op de Pacific), niet door water bij de wijn te doen ten aanzien van de kwaliteit van onze reisonderdelen. Daar kunnen onze klanten al jaren van op aan. Daarom hebben we meer repeaters (klanten die steeds weer nieuwe reizen bij ons boeken) dan wie dan ook voor onze bestemmingen.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Pacific Island Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) Uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie over het Calamiteitenfonds, ga naar de Calamiteitenfonds website.