Default Mike

Stel uw vraag aan Pacific Island Travel

Vul hier uw e-mailadres en telefoonnummer in en wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

* Verplichte velden

]*>"RegEx.Global = True' Find and replace HTML/UBB code (RegEx.Pattern)strText = RegEx.Replace(strText, "")Set RegEx = Nothing' Convert strText to lowercase' strText = LCase(strText)' Trim leading/trailing spaces' strText = trim(strText)' Find spam words' Wanneer deze array uitgebreid wordt, moeten alle' waardes gelijk verhoogd worden. Dus:'Dim badWords(25)'badWords(20) t/m badWords(25)'for spamWord = 0 to 25Dim badWords(19)badWords(0) = "anal"badWords(1) = "pussy"badWords(2) = "lesbian"badWords(3) = "porn"badWords(4) = "viagra"badWords(5) = "casino"badWords(6) = "A>"badWords(7) = "gamble"badWords(8) = "pharmacy"badWords(9) = "bad-credit"badWords(10) = "lorazepam"badWords(11) = "cialis"badWords(12) = "levitra"badWords(13) = "


"end ifoMail.To = strTooMail.BCC = strBCCoMail.From = Naam & " <emailadres">"oMail.Subject = strSubject' controleif Not InStr (1,Opmerkingen,"[removed word]",1) = 0 Then%&gt;<p>

  • Uw vraag is niet verstuurd, er is iets fout gegaan. Probeert u het a.u.b. opnieuw.
    Mocht deze melding zich weer voordoen, dan kunt u ons ook bereiken op +31 (0)20 626 13 25.

"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Ik heb een vraag"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "


"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Naam: " & Naam & "
"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "E-mailadres: " & Emailadres & "
"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Telefoonnummer: " & Telefoon & "
"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Mobiel: " & Mobiel & "

"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & Opmerkingen & "

"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Overige informatie
"If URL"" ThenoMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "URL: " & URL & "
"End IfIf UrlSource"" ThenoMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Bron: " & UrlSource & "
"End IfIf UrlKeyword"" ThenoMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Zoekwoord: " & UrlKeyword & "
"End IfIf UrlMatchtype"" ThenoMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "Zoekwoordoptie: " & UrlMatchtype & "
"End IfoMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "IP adres: " & Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") & "

"oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & ""oMail.SendDim myURLmyURL = "bedankt"Response.Redirect(myURL)%><form class="pit-form" method="post" action="default" name="mailform" onsubmit="return doCheck()><fieldset">